วันหยุดสงการต์ วันที่ 13 เมษา-20 เมษา 2557 และเปิดทำการตามปกติในวันที่ 21 เมษายน 2557

ราคาขายอุปกรณ์แปลงปลูกผักไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics sparepart)


ลำดับ รายการ ราคาขาย รูปประกอบอุปกรณ์
1 โฟมแผ่นรางกลาง ขนาด 100 x 120 x 15 ซม. หนัก 1.7 กก. @ 440.-
2 โฟมแผ่นรางปิดหัว (ไม่มีรูใส่สะดือ) ขนาด 100 x 63 x 15 ซม.
หนัก 0.9 กก.
@ 220.-
3 โฟมแผ่นรางปิดท้าย (มีรูใส่สะดือ) ขนาด 100 x 63 x 15 ซม.
หนัก 0.9 กก.
@ 220.-
4 โฟมถาดเพาะเมล็ด ขนาด 47 x 57 x 7 ซม.
หนัก 0.3 กก.
@ 60.-
5 โฟมแผ่นปลูก 12 ช่อง ขนาด 60 x 93 x 4 ซม.
หนัก 0.5 กก.
@ 135.-
6 โฟมแผ่นปลูก 50 ช่อง ขนาด 60 x 93 x 4 ซม.
หนัก 0.5 กก.
@ 120.-
7 โฟมแผ่นปลูก 20 ช่อง ขนาด 72 x 94 x 3.5 ซม.
หนัก 0.5 กก.
@ 140.-
8 ปั้มหมุนเวียนธาตุอาหาร รุ่น AP 2500 จ่ายน้า 2000 ลิตร/ชม. @ 350.-
9 - วัสดุปลูกขนาด 1 x 1 นิ้ว ชนิดปลอดสาร
ขนาด 40 x 50 x 2.5 ซม. ( 1 แผ่น/ 320 ชิ้น)
ขั้นต่ำ 5 แผ่น

- ห่อละ 50 แผ่น ราคาห่อละ 1,950 บาท
ขั้นต่ำ 5 แผ่น
แผ่นละ 40.-
- วัสดุปลูกขนาด 1x1 นิ้ว ชนิดปลอดสาร
ขนาด 23x33x3 ซม. (1แผ่น/96ชิ้น)

- ห่อละ 100 แผ่น ราคาห่อละ 1,100 บาท

แผ่นละ 11.-
10 พลาสติกดาคลุมหลังคาแปลงปลูกความหนาไม่น้อยกว่า 120 ไมครอน เคลือบสารป้องกันรังสียูวี หนัก 3 กก. กว้าง 2.45 เมตร

-พลาสติกดา 2.45 X100 ม. ขาย ม้วนละ 4,700 บาท

เมตรละ 50.-
11 พลาสติกใสคลุมหลังคาแปลงปลูกความหนาไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน ขนาด กว้าง 3 เมตร เคลือบสารป้องกันรังสียูวี
หนัก 2.5 กก.

- ขนาด กว้าง 3 เมตร ขายเมตรละ
- พลาสติกใส 3X100 ม. ขาย ม้วนละ 7,000 บาท

 @ 75.-

12 สารละลายธาตุอาหาร สูตร A,B แบบแห้ง

- สูตรผักไทย/ผักสลัด ขนาด 10 ลิตร
- สูตรผักไทย/ผักสลัด ขนาด 5 ลิตร
- สูตรผักไทย/ผักสลัด ขนาด 2.5 ลิตร

ผักไทยใช้กับ คะน้า,ผักบุ้ง,กวางตุ้ง และผักไทยทุกชนิด
ผักสลัดใช้กับ กรีนโอ๊ค,เรดโอ๊ค,บัตเตอร์เฮด และผักสลัดทุกชนิด
(ผักแต่ละชนิดใช้ปุ๋ยไม่เท่ากันขึ้นกับชนิดผัก)


@ 480.-
@ 250.-
@ 140.-

13 -  ปุ๋ยนํ้า ผักไทย/ผักสลัดพร้อมแกลอน ขนาด 1 ลิตร @ 150.-
14 เมล็ดพันธุ์ผักไทย ( 4 ชนิด)

- คะน้าเห็ดหอม
- คะน้าฮ่องกง
- กวางตุ้งฮ่องเต้
- ผักบุ้ง
- ตั้งโอ๋


@ 15.-
@ 15.-
@ 15.-
@ 15.-
@ 15.-

15 เมล็ดพันธุ์ผักสลัด

- เมล็กผักสลัด แบบเคลือบ กรีนโอ็ค,เรดโอ็ค,
บัตเตอรเฮด,เรดคอรัล ,คอส (เมล็ดละ 1 บาท)

- เมล็ดผักสลัด แบบไม่เคลือบนําเข้าอัตรางอกเท่าแบบเคลือบ  กรีนโอ็ค,เรดโอ็ค,บัตเตอรเฮด,เรดคอรัล ,คอส (เมล็ดละ 0.50 บาท)
 
- เมล็ดเจียไต๋ กรีนโอ็ค เรดคอส กรีนคอส อัตรางอก 98 เปอรเซนต์


@ 100 .-/ ห่อ


@ 50.- / ห่อ


@ 25.- / ห่อ

16 ถ้วยปลูก ผักสลัด สีดํา /สีขาว
ขนาด สูง 5.6 ซม. ปากกว้าง 14.5 ซม. ฐาน 9.5 ซม.


ถ้วยปลูก สีดํา
ขนาด กว้าง 4.3 ซม สูง 4 ซม
@ 1.50.-@  0.8.-

17 ถ้วยปลูกผักสลัด (สีเขียว) แผ่นละ
30.-
18 - คล๊ิบลอ็กชุดขาต้งั ½" ( 4 หุน)
- คล๊ิบลอ็กชุดขาต้งั ¾" (6 หุน)
@ 8.-
@ 9.-
19 ชุดวาล์วปรับระดับน้า (สะดือ)แปลงปลูกผัก
- เฉพาะท่อชิ้นละ 100 บาท
@ 550.-
20 ถุงกรองเศษรากพืช โพลีเยสเตอร์ @ 60.-
21 มุ้งกันแมลงขนาด 32 ตา ผสมป้องกันยุวี กว้าง 1.1 เมตร @ 45.-/เมตร
@ 4,300.-/ม้วน
© 2014 hydroponicsthai.com All Rights Reserved.